Atrakcie na Slovensku

Klin

Obec Klin bol založená v 16. storočí. V minulosti bola známa súkenníctvom, krajčírstvom, kováčstvom, pltníctvom a šindliarstvom. Sú tu pozoruhodne prírodne scenérie s pestrou zmenou reliéfu. Známym sa stal Areál pri Soche Krista, kde je prekrásny výhľad nielen na Klin a okolité obce,ale aj na Oravskú priehradu a Roháče. Nachádza sa tu Národná prírodná rezervácia Klinské rašelinisko kde sú zachovalé bohaté vrchoviskové fytocenózy.  V zime sú tu bohaté možnosti bežeckého lyžovania.

 

Obec Klin prierez dejín

Obec Klin vznikla v oblasti hornej Oravy. Celý región bol od stredoveku súčasťou Uhorského kráľovstva, najprv začlenený do veľkého zvolenského komitátu a neskôr do samostatnej Oravskej stolice. Celý kraj, kde dnes leží Klin, boli v hlbokej minulosti riedko obývané. Žili tu hlavne pastieri dobytka a oviec. Podliehali feudálnemu oravskému panstvu so sídlom na Oravskom hrade. Situácia sa zmenila v 16. storočí, kedy oravské panstvo získala rodina Thurzovcov, ktorá zahájila rozsiahly a ambiciózny kolonizačný program, počas ktorého vzniklo mnoho nových obcí. Jednou z nich sa stal aj Klin.

Čítaj viac

 

Klinské rašelinisko

Neďaleko obce Klin sa nachádza menšie rašelinisko prechodného typu, ktoré bolo v roku 1967 vyhlásené za Štátnu prírodnú rezerváciu Klinské rašelinisko (neskôr Národná prírodná rezervácia Klinské rašelinisko). Jeho plocha je v súčasnosti oplotená drevenou ohradou zo smrekových žrdí, ktorá má brániť vstupu dobytka a v teréne vymedziť územie rezervácie. Je to najstaršie chránené územie vyhlásené za účelom zachovania rašeliniskových spoločenstiev na území Oravy.

Čítaj viac

 

 

 

Kaplnka sv. Antona Paduánskeho

Nachádza sa na dolnom konci obce Klin. Je dokladom plátenníckej minulosti obce. Má zreteľné klasicistické prvky a patrí k súboru plátenníckych kúrií v obci. Pravdepodobne bola postavená v období pred polovicou 19. storočia.

 

 

 

Plátennícke kúrie v Kline a okolí

Plátennícke kúrie a vôbec plátennícke architektonické dedičstvo na Orave je kultúrne jedinečný fenomén s objektívne celoslovenským významom. Plátenníckymi kúriami nazývame objekty postavené oravskými plátenníkmi, a to najmä na obytné účely, ale niekedy aj pre vykonávanie plátenníckeho remesla, a najmä skladovanie tovaru. Do plátenníckej  architektúry ďalej patria budovy farbiarní a mangľov, samostatné budovy skladov a mnoho iných murovaných alebo drevených objektov.

Čítaj viac

 

Plátennícka kúria, Hlavná 163 a 164

Dvojica obytných plátenníckych domov so spoločným dvorom sa nachádza v Kline na Hlavnej ulici. Fasády sú bohato zdobené architektonickým tvaroslovím. Budovy pochádzajú z 19. storočia a sú národnou kultúrnou pamiatkou.

 

Plátennícka kúria, Hlavná 212

Najstaršia plátennícka kúria v Kline sa nachádza na Hlavnej ulici približne v strede obce. Vybudovali ju v prvej polovici 19. storočia. Nedávno bola citlivo zreštaurovaná a je možné ju vidieť v takmer autentickej podobe. Pred kúriou sa nachádza prícestný stĺp so sochou sv. Jána Nepomuckého. Budova je národná kultúrna pamiatka.

 

Plátennícka kúria, Hlavná 217

Plátennícka kúria sa nachádza na Hlavnej ulici v strede obce Klin. Napriek viacerým úpravám sa na nej nachádza zachované architektonické tvaroslovie, ktoré svedčí o jej pôvodnej výstavnosti. Budova je národnou kultúrnou pamiatkou a pochádza z obdobia okolo polovice 19. storočia.

 

 

Kostol svätého Antona Paduánského

Pôvodne tu stála kaplnka zasvätená Antonovi Paduánskemu z roku 1826. Na začiatku 20. storočia bola kaplnka rozšírená a v tom čase bola vybudovaná veža. V rokoch 1993 až 1997 bol kostol prestavaný podľa projektu Mariána a Anny Gočovcov do súčasnej podoby. V dnešnom kostole sú citlivo zakomponované časti staršej stavby a zachovali sa aj pôvodné historické oltáre. V roku 1998 sa stal Klin samostatnou farnosťou.

 

 

Amfiteáter a drevená Koliba

Celý areál Koliby slúži nielen ako reštaurácia, ale organizujú sa v ňom aj rôzne spoločenské, kultúrne a športové podujatia. Časté sú folklórne vystúpenia, tanečné zábavy, boxové turnaje, ale aj pre Klin tradične výstavy drobnochovateľov.

 

Chránené územie Ťaskovka

Pôvodná prírodná rezervácia Ťaskovka bola vyhlásená v roku 1995  na rozlohe 0,6718 ha. Na jej ploche sa nachádza penovcové pramenisko s travertínovými kopami, ako aj slatinné rašelinisko s existenčne ohrozenými druhmi rastlín a živočíchov. Nachádza sa na hornom konci Klina pod osadou Ťaskovka.

 

Rašeliniská Hornej Oravy

Horná Orava – severná časť regiónu Orava, ktorý hraničí s Poľskom, je obkolesený masívom Oravských Beskýd, Oravskej Magury a Západných Tatier – Roháčov. Horské celky obkolesujú výraznú terénnu depresiu Hornooravskú kotlinu, ktorá plynule prechádza do novotargskej panvy na území Poľska. Väčšina územia hornej Oravy sa nachádza v Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava, ktorá je prvým veľkoplošným chráneným územím na Slovensku, v ktorom bola vykonaná zonácia, a je aj súčasťou sústavy území Natura 2000 ako európsky významné územie.

Čítaj viac

 

Areál pri soche Krista

V súčasnosti známy areál na Grape vznikol ako privátny projekt obyvateľa Klina Jozefa Sroku. Dominantou je socha Ježiša Krista, ktorú v roku 2007 vytvoril sochár Jozef Ganobjak. Socha je vysoká 9,5 m a aj s podstavcom váži okolo 23 ton. Okolo sochy pribudli ďalšie stavby a diela. Bola tu postavená socha kľačiaceho Jána Pavla II, Kaplnka Božieho milosrdenstva, kaplnka so sochou Panny Márie a mnoho ďalších objektov.

 

Dejiny osídlenia Hornej Oravy

Územie Oravy bolo od stredoveku súčasťou Oravskej stolice, ktorá patrila až do roku 1918 do Uhorského kráľovstva. Väčšina obcí, ktoré vznikli v tejto epoche, sa nachádzala v údolí rieky Orava a podliehali Oravskému panstvu. Niektoré dediny patrili aj nižšej šľachte a zemanom. Oblasť, kde sa nachádza dnešná Horná Orava, ležala v pohraničnej oblasti s Poľskom. Na rozdiel od súčasnosti bolo v stredoveku hraničné pásmo oblasťou medzi dvoma monarchiami s riedkym osídlením. Pohraničie križovali obchodné cesty, na ktorých boli umiestnené tzv. tridsiatkové stanice, ktoré v tom čase vykonávali funkciu colníc, aké poznáme zo súčasnosti. V nich sa vyberal tzv. tridsiatok – clo vo výške 1/30 ceny dovážaného zahraničného tovaru.

Čítaj viac

 

Kaplnka Vahanov

Na vrchole Vahanova sa od nepamäti nachádzal drevený kríž. Na sklonku 20. storočia bol vymenený za kovový. V roku 2007 k nemu pribudol altánok a napokon o niekoľko rokov neskôr aj murovaná kaplnka so sochou sv. Antona Paduánskeho.

 

Príroda Hornej Oravy

Horná Orava – severný mikroregión svojrázneho a rozmanitého regiónu Orava, hraničiaci s Poľskom. Obkolesený masívom Oravských Beskýd, Oravskej Magury a Západných Tatier – Roháčov. Je to najviac na sever vysunutý región republiky, kde sa nachádza aj najsevernejší bod na území Slovenska – kóta Modralová. To, že je Horná Orava severná oblasť, sa odráža na drsnom, chladnom a vlhkom podnebí. Na Hornej Orave spadne počas roka najviac zrážok v Slovenskej republike – letá tu bývajú daždivé, v zime sú silné mrazy a vysoká snehová pokrývka.

Čítaj viac

 

Babia hora

Babia hora je najvyšším a najmohutnejším vrcholom Oravských Beskýd s nadmorskou výškou 1725 m n. m. Je nazývaná aj ako „Kráľovná Beskýd“ a viaže sa na ňu mnoho povestí a legiend. Medzi jej zaujímavosti patria jedinečné horské smrekové pralesy na jej svahoch v nižších nadmorských výškach, ako aj výskyt pseudokrasových jaskýň medzi blokmi pieskovcov.

 

Západné Tatry

Oravská časť Západných Tatier sa nazýva Roháče. Medzi najznámejšie končiare patria Volovec, Ostrý Roháč a Plačlivé, silueta ktorých dala pohoriu pomenovanie Roháče. Najvyšším vrchom je Baníkov s nadmorskou výškou 2170 m n. m. Roháče sú súčasťou národného parku Vysoké Tatry a vykazujú tým vysoký stupeň ochrany prírody. Na ich území sa nachádza množstvo turistických atrakcií, za všetky uvedieme Juráňovu dolinu, Roháčske plesá, prípadne známy Roháčsky vodopád.

 

Magurka

Magurka je vrch s nadmorskou výškou 1107 m n. m., ktorý sa nachádza v hlavnom hrebeni pohoria Oravská Magura. Je ľahko identifikovateľný vďaka televíznemu vysielaču umiestnenému na jeho vrchole, ktorý je vysoký 80 metrov. V okolí Magurky dopadol svetoznámy meteor Magura, ktorého fragmenty sa nachádzajú vo významných múzeách na celom svete.

 

 

Oravská priehrada

Nápady vybudovať priehradu v priestore Hornooravskej kotliny pochádzajú už z 19. storočia. Od plánov sa pristúpilo k činom v roku 1941 a práce na priehrade trvali až do roku 1953. Výstavbou priehrady zaniklo kompletne niekoľko obcí: Slanica, Ústie nad Oravou, Oravské Hámre, Osada a Lavkov, ktorý bol osadou Dolného Štefanova. Zbúraná bola aj časť obcí Bobrov a Námestovo. Pri plnom napustení má priehrada plochu 35 km2 a maximálna hĺbka je 38 m.

 

 

Slanický ostrov umenia

Slanický ostrov umenia je bývalé návršie s kostolom Povýšenia sv. Kríža, kalváriou, cintorínom a hrobkou rodiny Klinovských, ktoré sa nachádzalo nad neskôr zatopenou dedinou Slanica. V roku 1971 tu bola otvorená expozícia tradičného ľudového umenia zo zbierok Oravskej galérie, ktorá expozíciu zároveň prevádzkuje. V interiéri kostola sa nachádza expozícia „Slovenská tradičná ľudová plastika a maľba“ a v exteriéri vzniklo lapidárium „Oravskej kamenárskej tvorby 18. a 19. storočia“.

 

 

Koniareň

Drevená budova nazývaná koniareň sa nachádza v lesoch nad obcou Klin. Mala lesohospodársky význam ako ubytovňa pre lesných robotníkov a zároveň slúžila aj ako stajňa pre kone. Budovu prevádzkuje urbár v Kline, ktorý nedávno budovu obnovil.

 

Kaplnka Nepoškvrneného srdca Panny Márie

Nachádza sa na hraniciach chotárov Oravského Veselého a Sihelného pri ceste spájajúcej obe obce. Kaplnka bola v nedávnej minulosti obnovená. Zasvätená je Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. V nike kaplnky je vložená socha Panny Márie.

 

 

Kaplnka sv. Jozefa

Prícestná kaplnka sv. Jozefa sa nachádza na križovatke hlavnej cesty cez Oravské Veselé a cesty smerujúcej do Sihelného. Neveľká murovaná stavba je ukončená malou vežičkou s cibuľovitou strechou.

 

Oravské Veselé – dejiny obce

Obec Oravské Veselé bola založená v blízkosti hory Pilsko, v členitom zalesnenom teréne. Prostredie, v ktorom dedina vznikla, bolo od stredoveku súčasťou Oravskej stolice, organizačnej jednotky Uhorského kráľovstva. Nachádzalo sa v uhorsko-poľskom pohraničí, ktoré bolo v stredoveku riedko osídlené. Obyvatelia sa živili hlavne ako pastieri dobytka a oviec, budovali tu salaše. V ich blízkosti klčovali les a zakladali polia a pasienky. Miestni ľudia, boli väčšinou poddaní oravskému panstvu so sídlom na Oravskom hrade.

Čítaj viac

 

Kostol Svätej Alžbety

V roku 1656 postavili v Oravskom Veselom drevený kostol zasvätený sv. Alžbete. Nový murovaný kostol, ktorý sa zachoval do súčasnosti, stavali od roku 1805. Dokončený bol v roku 1815.  Kostol má klasicistické slohové prvky a bol niekoľkokrát upravovaný a prestavovaný.

 

 

Cyrilometodský dvojkríž

V chotári Oravského Veselého bol v roku 2013 na Grape vztýčený 12 metrov vysoký železobetónový dvojkríž. Dvojkríž je symbolom slovenskej štátnosti a odkazuje na Cyrilometodské tradície na Slovensku. Vrch Grapa je vysoký 876 m n. m. a sú z neho krásne výhľady na okolitú krajinu.

 

 

Pilsko

Pilsko – jeden z majestátnych vrchov mikroregiónu Horná Orava, ktorý sa nachádza na hraniciach s Poľskom. So svojou nadmorskou výškou 1557 m n.m. je menej známy než jeho vyššia „sestra“ Babia hora, ale má tiež svoje čaro. Pilsko je súčasťou masívu Oravských Beskýd a poľských Žywieckych Beskýd. Z hľadiska ochrany prírody aj sústavy území Natura 2000 je vnímané ako európsky významné územie.

Čítaj viac