O Mobitour

Mobitour vám pomôže nájsť správnu cestu. Mobitour obsahuje chodníky a miesta Klína a Jeleśnie. Spoločnosť Mobitour bola založená na projekte interreg Poľsko-Slovensko.