Atrakcie v Poľsku

JELEŚNIA

Samosprávna obec Jeleśnia sa nachádza v severnej časti pohoria Beskid Żywiecki (na slovenskej strane Kysucké a Oravské Beskydy), v okrese Żywiec, v sliezskom vojvodstve. Do samosprávnej obce patrí deväť obcí, tzv. šoltýstiev: Jeleśnia, Korbielów, Krzyżowa, Krzyżówki, Mutne, Pewel Wielka, Przyborów, Sopotnia Mała i Sopotnia Wielka.

Samosprávna obec hraničí z východnej strany so samosprávnou obcou Koszarawa, zo západu so samosprávnymi obcami Świnna, Radziechowy Wieprz a Węgierska Górka. Z južnej strany so samosprávnou obcou Ujsoły a zo severu so samosprávnymi obcami Lachowice a Zawoja, ktoré patria do malopoľského vojvodstva. Južnú hranicu samosprávnej obce tvorí hranica so Slovenskom.

Samosprávna obec Jeleśnia sa rozprestiera na 170 km2, čo je približne 16 % rozlohy okresu Żywiec.

Územie samosprávnej obce sa rozprestiera w rozmedzí 4 horských pásiem. V centrálnej, južnej a juhozápadnej časti územia sa rozprestiera masív Pilska (1557 m n.m.), Lipowskiej (1324 m n.m.) i Romanki (1366 m n.m.). Od juhovýchodnej strany sa tiahne pásmo Babej hory, ktoré sa začína od sedla Hliny (809 m n.m.). O niečo ďalej na severovýchod sa tiahne predbabohorské pásmo, nazývané Pasmom Jałowieckým Najmenší masív zahŕňa tzv. Pasmo Pewelskie, ktoré sa začína v najnižšej časti doliny rieky Koszarawy a tiahne sa smerom na severovýchod.

Prírodné bohatstvo samosprávnej obce svojím významom presahuje miestny región. Jej územie plní veľmi dôležitú úlohu v projektovanom „celoštátnom systéme chránených území“. Približne 65 % rozlohy samosprávnej obce leží na území Żywieckej chránenej krajinnej oblasti, zvyšok územia tvorí ochrannú zónu chránenej oblasti alebo sa má stať „chráneným krajinným územím“.

SALAŠ

Pri cyklistickom chodníku, ktorý sa tiahne cez Sopotniu, sa nachádza koliba, ktorá tu vyrástla pri návrate ovčiarskych tradícií do obce.

Z chodníka sa naskytá výhľad na hory.

HISTORICKÁ KAPLNKA V PRZYBOROWE

Pri cyklistickom chodníku v Przyborove sa nachádza kaplnka s prameňom. V doline potoka Jablonów stála od roku 1880. Zasvätená bola Navštíveniu Preblahoslavenej Panny Márie. Celú z dreva ju postavil Józef Jodłowiec na mieste, na ktorom sa mu Panna Mária zjavila po prvýkrát  Po druhom zjavení postavil namiesto drevenej murovanú kaplnku. Dnešná kaplnka pochádza z roku 1946 a je postavená na znak vďačnosti obyvateľov Przyborowa za záchranu pred vysídlením Nemcami. V kaplnke sa nachádza zvon, ktorý urobil miestny kováč z nevybuchnutej bomby, ktorú zhodil americký bombardér B-24 Liberator.

Vodopád

Vodopád, ktorý sa nachádza v obci Sopotnia Wielka, je najväčším vodopádom poľských Beskýd. Nachádza sa vo výške 620 m n.m. hneď pod mostom na potoku Sopotňa v samom centre obce Sopotnia Wielka. Jeho výška dosahuje 10 m. Vodopád patrí k zriedkavému typu vodopádov, v ktorom skalné vrstvy strmo klesajú v smere toku vody.

ROTUNDOVÁ KAPLNKA

Pri cyklistickom chodníku v Sopotni Wielkej stojí malá, modrá kaplnka v tvare rotundy, ktorú postavili obyvatelia Sopotni Wielkej v roku 1887. Kaplnka bola postavená v období, v ktorom obec nemala ešte kostol.

V strede kaplnky sa nachádza obraz Panny Márie.

HISTORICKÁ ZBROJNICA DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU

V Sopotni Malej vedie cyklistický chodník popri historickej zbrojnici Dobrovoľného hasičského zboru. Aktuálne je budova využívaná ako Ľudový kultúrny dom.

RAŠELINISKOVÉ JAZIERKA

V horách sa nachádzajú mokrade, ktoré sú natoľko zásobované vodou, že sa tu nachádza rastlinstvo typické pre zaplavované lúky.

HISTORICKÁ KAPLNKA

Pri cyklistickom chodníku v Sopotni Malej môžeme obdivovať murovanú kaplnku sv. Jána Krstiteľa z roku 1898. Vo vnútri sa nachádza neskorobarokový obraz zo začiatku 18. storočia.

BUNKER

Na cyklistickej trase, ktorá prechádza cez Przyborów – Jabłonów, môžeme nájsť bunker – obranné opevnenie „Rydz Śmigły”. Bol to obranný bunker z 2. svetovej vojny, ktorý tu postavila tzv. „Armia Kraków“.  Účelom tejto stavby bola ochrana hraníc druhej Poľskej republiky pred útokom tretej Ríše.

KAPLNKA „U DZWONKA”

História kaplnky siaha do 19. storočia, v ktorom sa v beskydských obciach stavali loretánske zvonice. Zvon, ktorý v nich visel, slúžil na odháňanie tzv. planetnikov, teda démonov, ktorí podla povier ťahali búrkové mračná. Pozoruhodným je obraz z roku 1886. V roku 1978 odslúžil v tejto kaplnke sv. omšu o. kardinál Wojtyła.

ŁAZY, KOTARNICE ORAZ BABIĄ GÓRĘ.

Cyklistický chodník vedie cez Lnisko, ktorého názov je odvodený od poľa po pokosenom ľane. Z chodníka sa naskytá pohľad na vrch Romanka (1366 m), na Łazy, Kotarnicu a Babiu horu.

PINDELÓWKA

Cyklistický chodník prechádza cez Pindelówku miestom, odkiaľ sa naskytá pekný pohľad na jednej strane na Mędralowú, sedlo Głuchaczki, Jaworzynu (1046 m) a  Pilsko, a na druhej na obec Moczarki z vrchom Czoło.