Atrakcje w Polsce

JELEŚNIA

Gmina Jeleśnia położona jest w północnej części Beskidu Żywieckiego, w Powiecie Żywieckim, w Województwie Śląskim. W skład Gminy wchodzi dziewięć sołectw: Jeleśnia, Korbielów, Krzyżowa, Krzyżówki, Mutne, Pewel Wielka, Przyborów, Sopotnia Mała i Sopotnia Wielka.

Gmina Jeleśnia od wschodu graniczy z gminą Koszarawa, od zachodu z gminami Świnna, Radziechowy Wieprz i Węgierska Górka. Od południa z gminą Ujsoły, a od północy z gminami należącymi do województwa małopolskiego Lachowice i Zawoja. Południową granicę Gminy stanowi granica z Republiką Słowacką.

Gmina Jeleśnia rozciąga się na 170 km2, co stanowi ok. 16% powierzchni powiatu żywieckiego.

Teren gminy znajduje się w granicach 4 pasm górskich. Centralną, południową i południowo-zachodnią część terenu zajmuje grupa Pilska (1557 m n.p.m.), Lipowskiej (1324 m n.p.m.) i Romanki (1366 m n.p.m.). Od południowego -wschodu rozpościera się Pasmo Babiej Góry biorące swój początek od Przełęczy Glinne (809 m n.p.m.). Nieco dalej na północny-wschód przebiega pasmo Przedbabiogórskie nazywane Pasmem Jałowieckim. Najmniejsze z występujących kulminacji obejmuje Pasmo Pewelskie zaczynające się w najniższej części doliny rzeki Koszarawy i ciągnące się w kierunku północno-wschodnim.

Gmina posiada zasoby przyrodnicze o znaczeniu ponadregionalnym. Obszar gminy odgrywa szczególnie ważną rolę w projektowanym „krajowym systemie obszarów chronionych”. Około 65% powierzchni gminy leży w obszarze Żywieckiego parku Krajobrazowego, nato­miast pozostały teren jest strefą ochronną ŻPK lub stanowić ma „Obszar chronionego krajo­brazu”.

BACÓWKA

Przy ścieżce rowerowej biegnącej przez Sopotnię znajduje się bacówka, powstała po przywróceniu owczarstwa na terenie Gminy Jeleśnia.

Ze ścieżki rozpościera się widok na góry.

ZABYTKOWA KAPLICA W PRZYBOROWIE

Przy trasie rowerowej w Przyborowie znajduje się kaplica ze źródełkiem. Od 1880r. funkcjonowała w dolinie potoku Jabłonów jako kaplica Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, którą jako drewnianą zbudował Józef Jodłowiec w miejscu, gdzie po raz pierwszy objawiła mu się Matka Boża. Po drugim objawieniu na miejscu drewnianej zbudowano kaplicę murowaną. Kaplica w obecnym kształcie pochodzi z roku 1946r. i stanowi wotum mieszkańców Przyborowa za ocalenie ich przed wysiedleniem przez Niemców. W kaplicy znajduje się dzwon, wykonany przez miejscowego kowala z niewybuchu dużej bomby, zrzuconej z amerykańskiego bombowca B-24 Liberator.

Wodospad

Wodospad leżący w miejscowości Sopotnia Wielka jest największym wodospadem polskich Beskidów, znajdującym się na wysokości 620 m n.p.m, tuż pod mostem na potoku Sopotnia. Jego wysokość sięga 10m. Wodospad znajduje się w samym centrum miejscowości Sopotnia Wielka. Wodospad zalicza się do rzadko występujących wodospadów typu katylinarnego, w którym warstwy skał opadają stromo, w tym samym kierunku co bieg wody.

KAPLICZKA W FORMIE ROTUNDY

Przy ścieżce rowerowej w Sopotni Wielkiej stoi mała, niebieska kapliczka w kształcie rotundy, wybudowana przez mieszkańców Sopotni Wielkiej w 1887r. Kapliczka wybudowana została w czasie kiedy wieś nie posiadała Kościoła.

W środku kapliczki znajduje się obraz Matki Bożej.

ZABYTKOWA REMIZA OSP

W Sopotni Małej znajduje się zabytkowa remiza OSP, którą mija się jadąc ścieżką rowerową. Remiza obecnie pełni funkcję Domu Ludowego.

JEZIORKA TORFOWISKOWE

Na terenie lasów znajdują się mokradła na tyle uwodnione, że występuje tam specyficzna roślinność bagienno-łąkowa.

ZABYTKOWA KAPLICZKA

Przy ścieżce rowerowej w Sopotni Małej podziwiać można murowaną kapliczkę pw. św. Jana Chrzciciela z 1898r. Wewnątrz znajduje się ołtarz późnobarokowy z pocz. XVIII wieku.

BUNKiER

Na trasie rowerowej biegnącej przez Przyborów – Jabłonów zobaczyć można bunkier-fortyfikację obronną „Rydz Śmigły”. Był to schron bojowy Armii Kraków z II Wojny Światowej. Celem budowy takiego umocnienia miała być ochrona granic II RP przed agresją III Rzeszy.

KAPLICZKA  „U DZWONKA”

Historia Kapliczki sięga wieku XIX, kiedy to w beskidzkich wioskach budowano dzwonnice loretańskie. Zawieszony w nich dzwonek służył odpędzaniu „płanetników”-demonów, które wg wierzeń ciągnęły burzowe chmury. Na uwagę zasługuje obraz z 1886r. W roku 1978r. mszę św. w tej kaplicy odprawiał ks. Kardynał Wojtyła.

ŁAZY, KOTARNICE ORAZ BABIĄ GÓRĘ

Ścieżka rowerowa prowadzi przez Lnisko, którego nazwa oznacza pole po skoszonym lnie. Ze ścieżki rozpościera się widok na górę Romankę (1366m), Łazy i Kotarnicę oraz Babią Górę.

PINDELÓWKA

Przez Pindelówkę przebiega ścieżka rowerowa z pięknym punktem widokowym z jednej strony na Mędralową, Przełęcz Głuchaczki, Jaworzynę (1046m) oraz górę Pilsko, a z drugiej strony na miejscowość Moczarki z górą Czoło.