Atrakcje słowackie

Gmina Klin historia w skrócie

Gmina Klin znajduje się w regionie Górnej Orawy. Cały region był od średniowiecza częścią Królestwa Węgier, najpierw wchodził w skład wielkiego komitatu zwoleńskiego a później do samodzielnego ,, feudalnego państwa,, orawskiego z siedzibą na Zamku Orawskim. Cały region, w którym aktualnie  leży Klin, był w dalekiej przeszłości bardzo słabo zaludniony…

Czytaj więcej

 

 

Klińskie torfowisko (Klinské rašelinisko)

Niedaleko Gminy Klin znajduje się mniejsze torfowisko  przejściowego typu,  które w 1967 roku zostało ogłoszone za Państwowy Rezerwat Przyrody Klińskie Torfowisko (później za Narodowy Rezerwat Przyrody Klińskie Torfowisko). Jego obszar jest w obecnie ogrodzony drewnianym ogrodzeniem z żerdzi świerkowych, aby zapobiec przedostawaniu się bydła na tereny  rezerwatu. Jest to najstarszy obszar chronionego krajobrazu założony w celu zachowania siedlisk na torfowisku na terenie Orawy…

Czytaj więcej

 

 

 

Kaplica św. Antoniego z Padwy

Znajduje się w dolnej części miejscowości Klin. Jest dowodem płócienniczej historii miejscowości. Wyraźnie na niej widać elementy stylu klasycystycznego. Należy do grupy posiadłości płócienniczych w miejscowości. Prawdopodobnie została zbudowana w pierwszej połowie XIX wieku.

 

 

Dworki płócienników w  Klinie i okolicy

Dworki tkaczy płótna i dziedzictwo architektury płócienników na Orawie to unikatowe zjawisko kulturowe o znaczeniu ogólnosłowackim.  Dworkami płócienników nazywamy domy mieszkalne wybudowane przez orawskich tkaczy płótna, głównie do celów mieszkalnych, ale czasami także do prowadzenia rzemiosła płócienniczego, najczęściej do magazynowania towaru. Do architektury płócienników należą na przykład budynki farbiarni i maglowni, pojedyncze budynki magazynowe i obiekty drewniane…

Czytaj więcej

 

 

Posiadłość płóciennicza, ul. Hlavná 212

Najstarsza posiadłość płóciennicza w Klinie znajduje się w bliskości centrum miejscowości przy ulicy Hlavnej. Została wybudowana w pierwszej połowie XIX wieku. Nie tak dawno została poddana renowacji, którą dokonano z wyczuciem, więc teraz ją można podziwiać w prawie autentycznej formie. Przed posiadłością stoi kapliczka konstrukcji słupowej z rzeźbą św. Jana Nepomucena. Budynek stanowi pomnik historii narodowej.

 

 

Posiadłość płóciennicza, ul. Hlavná 217

Posiadłość płóciennicza znajduje się w centrum miejscowości Klin przy ulicy Hlavnej. Wbrew kilku rekonstrukcjom zachowały się na niej elementy zdobienia elewacji danego stylu architektonicznego, które świadczą o jej dawnej wzniosłości. Budynek stanowi pomnik historii narodowej. Wybudowany został w połowie XIX wieku.

 

 

Kościół św. Antoniego z Padwy

Pierwotnie tu stała kaplica pod wezwaniem św. Antoniego z Padwy z 1826 roku. Na początku XX wieku kaplicę rozbudowano i w tym okresie dobudowano wieżę. W latach 1998-1997 na podstawie projektu Mariána a Anny Gočów kościół przebudowano do aktualnego stanu. W bryle kościoła odnajdziemy z wyczuciem wkomponowane części starszej budowy. Zachowały się również historyczne ołtarze. W roku 1998 Klin został wydzielony jako osobna parafia.

 

 

Amfiteatr i drewniany Szałas

Cały obszar wokół Szałasu to nie tylko restauracja, lecz również miejsce różnych imprez towarzyskich, kulturalnych i sportowych. Często odbywają się tu wystąpienia folklorystyczne, potańcówki, turnieje boksu, jak również typowe dla Klina wystawy hodowli drobnostadnej.

 

Torfowiska Górnej Orawy

Górna Orawa to północna część regionu Orawa, która graniczy z Polską i jest otoczona masywem  Beskidu Orawskiego (Żywieckiego), Magury Orawskiej oraz Tatr Zachodnich- Rogaczy. Tereny górzyste otaczają wyraźnie ukształtowany teren depresji  Kotliny Górno-orawskiej, która płynnie przechodzi do  nowotarskiego basenu sedymentacyjnego na terenie Polski.

Czytaj więcej

 

 

 

Historia zasiedlania Górnej Orawy

Obszar Orawy od średniowiecza wchodził w skład Komitatu Orawskiego, należącego od roku 1918 do Królestwa Węgier. Większość miejscowości powstałych w tym okresie rozciągała się w dolinie rzeki Orawy i należały one do posiadłości możnowładców będących właścicielami Zamku Orawskiego. Niektóre wsie były także w posiadaniu drobnej szlachty i ziemian. Rejon dzisiejszej Górnej Orawy zajmował obszar przygraniczny z Polską.

Czytaj więcej

 

 

Kaplica Vahanov

Na szczycie Vahanov od niepamięci znajdował się drewniany krzyż. Pod koniec XX wieku wymieniono go na metalowy. W 2007 roku dobudowana została altanka a kilka lat później wybudowano murowaną kapliczkę z rzeźbą św. Antoniego z Padwy.

 

Babia Góra

Babia Góra to najwyższy i największy szczyt Orawskich Beskydów. Jej wysokość sięga 1725 m n.p.m. Nazywają ją również „Królewną Beskidów”. Łączy się z nią wiele opowiadań i legend. Z ciekawości w niższych partiach góry znajdują się wyjątkowe górskie puszcze, w których dominują świerki a pomiędzy blokami piaskowca odnajdziemy również pseudokrasowe jaskinie.

 

Przyroda Górnej Orawy

Warunki geologiczne- Górna Orawa – to północny mikroregion wyjątkowego i różnorodnego regionu Orawy, graniczący z Polską. Otoczony masywem Orawskich Beskidów, Magurą Orawską i Tatrami Zachodnimi – Rohaczami. Jest to najbardziej wysunięty na północ region kraju, gdzie znajduje się najbardziej wysunięty na północ punkt na terytorium Słowacji – Modralova. Północna część Górnej Orawy znajduje odzwierciedlenie w surowym, zimnym i wilgotnym klimacie. Na Górnej Orawie jest najwięcej opadów w ciągu roku w Republice Słowackiej – lata bywają deszczowe, w zimie są silne mrozy i wysokie pokrywy śnieżne.

Czytaj więcej

 

 

Magurka

Magurka to szczyt o wysokości 1107 m n.p.m., który znajduje się w głównym grzbiecie Orawskiej Magury. Można go rozpoznać w bardzo prosty sposób, ponieważ na jego szczycie znajduje się nadajnik telewizyjny o wysokości 80 metrów. W okolicy Magurki spadł znany meteoryt Magura. Jego części znajdują się w znanych muzeach na całym świecie.

 

 

Jezioro Orawskie

Pomysły wybudowania zapory zlokalizowanej w Kotlinie Hornoorawskiej sięgają XIX wieku. W 1941 roku plany przerodziły się w czyn. Prace na zaporze trwały do 1953 roku. W wyniku budowy zapory zupełnie zanikło kilka miejscowości: Slanica, Ústie nad Oravou, Oravské Hámre, Osada i Lavkov, ktorý był osiedlem Dolnego Štefanova. Wyburzona została również część miejscowości Bobrov i Námestovo. Przy całkowitym napełnieniu zbiornika woda zalewa powierzchnię 35 km2 i maksymalna głębokość wynosi 38 m.

 

 

Slanicka wyspa sztuki

Slanicka wyspa sztuki to dawne wzniesienie, na którym stoi kościół pod wezwaniem Podwyższenia Św. Krzyża oraz Droga Krzyżowa, Znajduje się tu również cmentarz oraz grobowiec rodziny Klinowskich. Wzniesienie znajdowało się nad zatopioną miejscowością Slanica. W 1971 roku w tym miejscu otwarto ekspozycję tradycyjnej sztuki ludowej ze zbiorów Galerii Orawskiej, która przez cały czas opiekuje się tą wystawą. We wnętrzu kościoła znajduje się ekspozycja pt. „Tradycyjne ludowe rzeźbiarstwo i malarstwo słowackie” oraz na zewnątrz na wyspie powstało lapidarium „Orawskiej rzeźby kamiennej XVIII i XIX wieku”.

 

 

Stajnia

Drewniany budynek zwany „Koniareń” znajduje się w lasach nad miejscowością Klin. Ważne dla leśników miejsce służyło jako noclegownia dla pracowników a jednocześnie jako stajnia dla koni. Budynek jest własnością wspólnoty urbarialnej w Klinie, która w niedalekiej przeszłości budynek wyremontowała.

 

Kaplica Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

Znajduje się na pograniczu miejscowości Orawskie Wesele i Sihelne koło drogi, która łączy wspomniane miejscowości. Nie tak dawno była odremontowana. We wnęce kaplicy pod wezwaniem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny znajduje się rzeźba Matki Bożej.

 

 

Kaplica św. Józefa

Przydrożna kaplica św. Józefa znajduje się na skrzyżowaniu głównej drogi prowadzącej przez Orawskie Wesele oraz drogi do Sihelnego. Niewielką murowaną budowlę zwieńczono niewielką wieżyczką z „cebulowym” hełmem.

 

Oravské Veselé (Orawskie Wesołe) – historia miejscowości

Wieś Orawskie Wesołe została założona w okolicy góry Pilsko, na rozczłonkowanym terenie porośniętym lasem. Obszar, na którym powstała wieś, od średniowiecza wchodził w skład Komitatu Orawskiego, jednostki terytorialno-administracyjnej Królestwa Węgier.

Czytaj więcej

 

 

 

Cyrylometodejski krzyż

W obszarze miejscowości Orawskie Wesele był na Grapie w 2013 roku wzniesiony dwunastometrowy żelazobetonowy Cyrylometodejski krzyż. Cyrylometodejski krzyż jest narodowym symbolem Słowaków i wskazuje na Cyrylometodejskie tradycje Słowacji. Z wierchu Grapa (876 m n.p.m.) można podziwiać przepiękne widoki na otaczającą krainę.

 

 

Pilsko

Pilsko – jeden z majestatycznych wierchów mikroregionu  Górna Orawa, położony na granicy z Polską. Ze swoją wysokością 1557 m nad poziomem morza. jest mniej znany niż jego wyższa “siostra” Babia Góra, ale także ma swój urok. Pilsko jest częścią masywu Beskidu Orawskiego i polskiego Beskidu Żywieckiego.

Czytaj więcej